Aktuelt

Lørdag 24. januar 2015 vil Stiftelsen Fritt Ord ta videre de prinsipielt viktige sidene ved ordskiftet rundt den omstridte tildelingen av verdens største teaterpris, den internasjonale Ibsen-prisen, til Peter Handke. Hensikten med konferansen er å belyse forholdet mellom kunst, politikk og ytringsfrihet i bred forstand.

SØKNADER

Neste søknadsfrist
15. januar
SØKNADSVEILEDNING »
Frister og generell informasjon
SØKNADSSENTER »
Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

AKTUELT

FLERE »

Fremtidens kunnskapsmiljø

Av Erik F. Øverland, Fremtidsforsker

I forbindelse med møteserien "Framtidens Norge", som gikk av stabelen høsten 2014, har Polyteknisk Forening og Fritt Ord engasjert fremtidsforskeren Erik Øverland til å komme med sine refleksjoner fra møtene. Dette er det andre av i alt fire blogginnlegg.

Rapport om pressefrihetens kår i 2014

Delrapporten "Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem- og to tilbake?" kan nå lastes ned fra Fritt Ords nettsider. I rapporten foretar Jon Wessel-Aas en gjennomgang av rettsutviklingen på noen sentrale felt når det gjelder vilkårene for publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge, med vekt på perioden fra 1999 til 2014.

Rapporten er del av prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt.

PROSJEKTSTØTTE

FLERE »
Oversikten over Fritt Ords større bevilgninger i desember 2014 er nå lagt ut.

Blant de nær 100 prosjektene som mottok støtte i Fritt Ords større bevilgningsrunde i desember finner vi sju festivaler. Det ble gitt kr 200 000 til Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), øremerket delprosjektene "Ulikhetens pris" og "Her bor vi", mens Pressefotografenes klubb mottok kr 250 000 til dokumentarfotofestivalen DOK:15. Videre ble det bevilget kr 250 000 til Kirkelig Kulturverksteds festival Redzone - Free the arts med det armenske folkemordet som hovedtema.
NRK Brennpunkt viser i kveld (09.12.14) den omstridte dokumentaren "Pels". I filmen besøker dyreverneren Frank Nervik 17 pelsgårder under påskudd av å selv være interessert i å starte med pelsoppdrett. Dokumentaren inneholder materiale filmet med skjult kamera, og viser innsiden av pelsbransjen og det daglige arbeidet med dyr i bur. Filmen retter søkelyset mot en kontroversiell næring i forkant av regjeringens utredning av pelsdyrforliket.

"Pels" er produsert av Piraya Film og regissert av Ola Waagen. Fritt Ord har støttet filmen med kr 400 000.
Blant Fritt Ords mindre bevilgninger i november 2014 finner vi sju fotorelaterte prosjekter. Marie Sjøvold mottok kr 60 000 til utgivelse av fotoboken "Midnight Milk", Jonas Bendiksen kr 95 000 til en fotobokutgivelse og MELK – Forening for ny fotografi kr 60 000 til boken "New Scandinavian Photography". Det ble bevilget kr 100 000 til Margaret M. de Langes dokumentarfotoprosjekt "Invisible Scars" (bildet), mens Javad Parsa fikk kr 40 000 til et prosjekt om transittflyktninger i Tyrkia. Lofoten Internasjonale Fotofestival (LIFF) 2015 fikk kr 75 000, og Objektiv – Norsk tidsskrift for kamerabasert samtidskunst mottok kr 100 000 til sine utgivelser i 2015.

Oversikten over Fritt Ords mindre bevilgninger i november 2014 er publisert.
​Den 5. desember 2014 lanserer tidligere NJP-fotograf Eivind H. Natvig sin bok “Du Er Her No / You Are Here Now” i Fritt Ords lokaler.

Natvig viser frem et Norge fritt for de kjente klisjeene som vakre fjorder og blondiner. I stedet er det et land fullt av mørke, humor, farger og ville kontraster. Dette prosjektet jobbet også Natvig med under den to år lange NJP-perioden.

Fritt Ord har støttet utstillinger og bokutgivelse i forbindelse med fotoprosjektet «Du Er Her No / You Are Here Now» med til sammen kr 280 000.

LANGTIDSPROSJEKTER

FLERE »

Store norske leksikon

Store norske leksikon gikk fra å være papirleksikonet alle hadde i bokhyllen til å bli et gratis nettleksikon i 2009. Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB tok initativ til videre drift av Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon og Store medisinske leksikon sommeren 2010. SNL.no består av signerte leksikonartikler skrevet av kvalifiserte fagpersoner.

www.snl.no

Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt», ledes av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord og løper fram til utgangen av 2014. Samarbeidspartnere er Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og jurist Jon Wessel-Aas. Prosjektet vil fokusere på fire større endringsprosesser: globalisering og flerkultur, digitalisering og en endret medievirkelighet, overvåkning og kontroll og managerialisme.

www.statusytringsfrihet.no

Fritt Ords studentstipend

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling. Se oversikten over de eksisterende tilbudene nedenfor. Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, og søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene.

Norwegian Journal of Photography

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem prosjekter i sin fulle bredde. NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter, og den første utgaven av boken ble lansert i februar 2013.

www.njp.no