Tildelinger – Bevilgningslister

Bevilgninger i mai 2013 (søknader om kr 100 000 eller mindre)

Antirasistisk Senter, Utvikling og lansering av "Samisk myteknuser", kr 10 000

Antirasistisk Senter, Konferansen "Høyreekstremisme i Europa: Status og motstrategier", kr 40 000

Antirasistisk senter, Seminar om arbeidsledighet blant ungdom med innvandrerbakgrunn i nedgangstider, kr 25 000

Audiatur, Audiatur - seminar for en ny poesifestival, kr 40 000

Avistegnernes Hus, Utstillingen "100 Years of Russian Political cartoons - Michail Zlatkovsky", kr 20 000

Biblioteksutvalget ved Det Norske Studentersamfund, Studentersamfundets jubileumsutstillinger 2013, kr 30 000

Bokbyen forlag, Trykkestøtte for bokutgivelsen "Dagfinn Bakke - Det stivnede hav" av Bjørn Tore Pedersen, kr 50 000

Bøygen, Bøygens utgivelser i 2013, kr 25 000

Deichmanske bibliotek, avdeling Grünerløkka, Science Fiction-dager på Grünerløkka bibliotek, kr 50 000

Det Norske Samlaget, Trykkestøtte til "Ekstremistboka", en ungdomsbok om ekstremisme og terror av Kristian Bjørkelo, kr 20 000

Det Norske Samlaget, Trykkestøtte til "Nynorsk for dummies" av Kristin Fridtun, kr 30 000

Det Norske Samlaget, Trykkestøtte til bokutgivelsen "Til trøyst. Litteratur om psykiske plager" av Jan Inge Sørbø, kr 20 000

Det Norske Samlaget, Trykkestøtte til "Stemmer frå ei fjern tid", kr 20 000

Lars Fiske, Tegneserieroman om Automobilfabrikken Fiske, kr 50 000

Foreningen Ballade, Undersøkende musikkjournalistikk på nettstedet Ballade, kr 30 000

Foreningen Georg Johannesen-seminaret, Georg Johannesen-seminaret 2013, kr 50 000

Forlaget Press, Manusutvikling og produksjon til bok om Imre Hercz. Forfatter: Mona Levin, kr 90 000

Fritt Norden-Norge, Nordiske Folkeriksdager 2013, kr 10 000

Goethe-Institut, Vandreutstillingen "Herta Müller: Der Teufelskreis der Wörter"", kr 30 000

Line Halsnes, Manusutvikling/illustrasjon av tegneserieromanen "Nærkamp", om jenter i det norske forsvaret. Tekst av Axel Hellstenius og tegninger av Line Halsnes, kr 50 000

Morten Harper, Artikkelserie om tegneserienes kulturelle klassereise, kr 30 000

Haugar Vestfold Kunstmuseum, Katalog til utstillingen "Munch by Others", kr 50 000

Gaute Heivoll, Tekst til bestillingsverk i tilknytning til Grunnlovsjubileet 2014, kr 30 000

Humanist forlag, Trykkestøtte til bokutgivelsen Gunn Hild Lem: "Religionskritikk", kr 10 000

Geir Hønneland, Manusutvikling for bokutgivelsen "Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake?", kr 50 000

Hå gamle prestegard, "Utvide horisonter - bevare øyeblikk; Publikumsutvikling på Hå gamle prestegard", kr 25 000

Aslak Indreeide, Per Nyland-dagen, kr 15 000

Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Økonomisk støtte til flerspråklig nettside om Cuba - med usensurerte nyheter og kommentarer skrevet av cubanere på Cuba, kr 60 000

Juss-Buss ved Universitetet i Oslo, Debattrekke høsten 2013, kr 10 000

Kopparleden spel- og teaterlag, Teateroppsetningen "En såmmårnattsdrøm", en regional versjon basert på Shakespeares skuespill, kr 30 000

Kortfilmfestivalen, Sideprogrammet "Aktivisme" under Kortfilmfestivaleni Grimstad, kr 30 000

Kunst utan rom (KUR), Tekstbaserte prosjekter til stemmerettsjubileet, kr 25 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Trykkestøtte til debattbok offentlige kunstprosjekter, kr 30 000

Karl-Eirik Kval, Manusutvikling for bokprosjektet "Hva vil vi med skolen?", kr 40 000

Birgitte Larsen, Teaterforestillingen "Nye norske talenter", kr 50 000

Steinar Larssen, Manusutvikling for antologien "Skal sant sies? Når nyheter skaper frykt", med bidrag fra blant andre Frank Aarebrot og Einar Øverenget. Red.: Steinar Larssen., kr 50 000

Gunn Hild Lem, Manusutvikling for bok om religionskritikk i Humanist forlags nye serie Pro et Contra,
kr 40 000

Lesehug, Lesehug-arrangement i Voss bibliotek i 2013, kr 30 000

Lillehammer kommune, Kultur og fritid, "Om å komme til orde", fribyseminar under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, kr 30 000

Litteraturfest Røros, Litteraturfest Røros, kr 30 000

Litteraturfestivalen Det Vilde Ord, Det Vilde Ord 2013, kr 40 000

Litteraturtidsskriftet Lasso, Litteraturtidsskriftet Lasso, kr 15 000

Medieoperatørene TV, Utvikling av dokumentarserien "Stemmene i hodet", om schizofreni, kr 50 000

Vegar Moen, Utstilling med fotografier fra bydelen Rosengård i Malmø, kr 20 000

Pia Myrvold, Katalogen "The Metamorphoses of the Virtual - 100 years of art and freedom", kr 30 000

Liv Mørland, Manusutvikling for bokutgivelse om en familie i kirkeasyl, kr 40 000

Tore Lauritz Nilsen, Manusutvikling av boken "Blant slaver og sjørøvere", kr 40 000

Nord-Aurdal mållag, Språkkafé, kr 25 000

Kristin Nordsæther, Utvikling av dokumentarfilmprosjektet "Ole + Kristin = Sant", om å leve sammen med en blind, kr 50 000

Norsk audiovisuell oversetterforening, Nordisk tekstarkonferanse, kr 30 000

Norsk Forfattersentrum, Arrangementsrekken "Fakta om fiksjon", kr 20 000

Norsk journalistlag, Sommerkonferanse for jounalister og mediefolk i Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark, kr 6000

Norsk Slektshistorisk Forening, Trykkestøtte til bokutgivelse om eidsvollsmennenes aner og nærmeste slekt av Håkon A. Evju, kr 20 000

NTNU, Det humanistiske fakultetet, Den nordiske konferansen "Litteratur og terror. Valden, politikken, estetikken.", kr 50 000

Nynorsk kultursentrum, Nynorsk barnebokveke, kr 10 000

Osafestivalen, Seminar og konsert Osafestivalen 2013, kr 20 000

Oslo Kunstforening, Utstilling med Runo Lagomarsino og innvielse av "KREV ambassade" i Oslo Kunstforening, kr 40 000

Poesientusiastane, Poesiscena i Ålesund 2013, kr 35 000

RadArt/Rådstua teaterhus, Gjestespill ved det nederlandske teaterkompaniet Random Scream med forestillingen "Expanding Energie", kr 50 000

Radikalt økonominettverk, Tidskriftet RØST: temanummer om mat, kr 20 000

radiOrakel, Seminar om minoritetskvinner i media, kr 15 000

Reginedagan/Bø Kunst- og Kulturstrømkomité, Reginedagan, kr 20 000

Øyvind Sandberg, Manusutvikling for bokutgivelsen "Folk ved fjorden", kr 50 000

Sjøbygda Kunstnarhus, Sjøbygdafestivalen 2013, kr 50 000

Hilde Kari Skaftnesmo, Masteroppgave om debatten knyttet til utvikling av Litteraturhuset i
Bergen, kr 15 000

Skeive Filmer, Fokus 2013: Transtematikk, kr 20 000

Skjervheimseminaret, Skjervheimseminaret 2013, kr 75 000

Spartacus forlag, Trykkestøtte til utgivelsen "Hjelpe mor og far. Ei debattbok om pårørande sitt ansvar i norsk eldreomsorg" av Noralv Pedersen, kr 30 000

Spartacus Forlag, Trykkestøtte til bokutgivelsen "Skolefronten. Einar Høigård og kampen mot nazifisering av det norske utdanningssystemet 1940-1945" av Vegard Kvam, kr 20 000

Stange kulturskole, Videodokumentasjonsprosjekt om Ingeborg Refling Hagen, kr 40 000

Stiftelsen Arkivet, Historieseminar om krigsseilere i et europeisk perspektiv, kr 30 000

Stiftelsen Kåre Tveter-samlingen Svalbard, Katalog over Kåre Tveter-samlingen på Svalbard, kr 30 000

Stiftelsen Vestfossen Kunstlaboratorium, Katalog til utstillingen "Jørgen Dobloug. punktum. punktum. komma, strek - å male er en lek", kr 50 000

Stiftinga Den norske bokbyen, Kulturtilstellingar i bokbyen 2013, kr 40 000

Jo Straube, Fotodokumentarprosjektet "Bibliotek-Norge står for fall, kr 25 000

Studenttidsskriftet Fortid, Utgivelse av studenttidskriftet Fortid i 2013, kr 20 000

Enja Sæthren, "Fortress Europe from a youth perspective", kr 10 000

André Kamran Tehrani, Katalog for utstillingene "Popular Disorder", three exhibitions by André Tehrani, kr 20 000

Telemark Kunstnersenter, Bokutgivelse om kunsthåndverkerne og billedkunstnerne i Telemark, kr 30 000

Tidsskriftet LatinAmerika (Latin-Amerikagruppene i Bergen), LatinAmerika-tidsskrift #2 - tema"Ytringsfridom og media", kr 20 000

Kirsti Ulvestad, Teatervarieteen "X-CLUB", kr 30 000

Universitetsforlaget, Trykkestøtte til boken "Det nye feltet; Stat og religion i en brytningstid" av Ingvill Thorson Plesner, kr 20 000

Vardøhus musikkteater, Det historiske spelet "Ondskapens makt", om hekseprosessene i Finnmark på 1600-tallet, kr 50 000

Vega Forlag, Trykkestøtte til bokutgivelse med leksikalsk oversikt over postkorttegnere i det 20. århundre av Nutta Haraldsen, kr 20 000

Vestmannalaget, Seminaret "Målreising, fridomsstrev og nasjonsbygging", i anledning 200-årsminnet for Ivar Aasen, kr 20 000

Vidarforlaget.no, Oversettelse og produksjon av Nicolaus Cusanus: "De Docta Ignorantia" ("Den lærde uvitenhet"), kr 50 000

Vidarforlaget.no, Oversettelse og produksjon av Sigmund Freuds "Zur Einführung des Narzißmus" ("Innføring i narsisissmen"), kr 30 000

Per Vollestad, CD-innspilling med revysanger sunget på norske scener under 2. verdenskrig, kr 50 000

Jan Wesenberg, Deltakelse for LGBT-journalist Lena Klimova på Skeiv Ungdoms festival Jafnadhr 2013,
kr 10 000

Sverre Chr. Wilhelmsen, Konferansen TVIVL2013 - MAKT, kr 50 000

Aud Jorunn Aano, Oversettelser og gjendiktninger av Mansur Rajihs tekster, kr 50 000


< Tilbake