Initiativer – Blogg

Blogg – juryresultatet av Fritt Ords utlysning

 image

For å bidra til en allsidig meningsbrytning i Norge har Fritt Ord utlyst 2,5 millioner kroner til samfunnsengasjerte bloggere. Utlysningen ble rettet mot personlig redigerte blogger som ikke har noen institusjonell tilknytning. Det var mulighet for å søke om midler til nyetablering av blogger og utvikling av allerede eksisterende blogger.

Både enkeltpersoner og mindre miljøer kunne stå bak søknadene om midler. Det var også mulighet for å invitere gjestebloggere. Juryen har sett etter bloggere som har journalistiske og essayistiske innfallsvinkler.

Fritt Ord mottok 219 søknader om prosjektmidler i september 2010. Juryen har kommet frem til 16 søkere som får tildelt midler.

8 av prosjektene er nyetableringer. De andre 8 er allerede eksisterende blogger som skal videreutvikles.

Bloggenes temaer befinner seg innenfor feltene politikk, samfunn, miljø, helse og kultur.

Fritt Ords bloggutlysning er et eksperimentelt prosjekt som tar sikte på å skape nye plattformer for hvordan nettmediene kan ta form i Norge. Utlysningen søker også å bygge opp alternative stemmer. Blogger som åpner for debatt og dialog, og prosjekter som er nyskapende innenfor det norske blogguniverset er blitt prioritert.

En evaluering av prosjektene vil finne sted høsten 2011.

Søknadene har blitt behandlet av en uavhengig jury, som består av:

Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (juryleder); Marika Lüders, medieforsker ved Avdeling for samvirkende og tiltrodde systemer, SINTEF; Sven Egil Omdal, journalist i Stavanger Aftenblad; Jill Walker Rettberg, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.

Kontakt:
Gisle Hannemyr, juryleder, mobil: 90 55 36 59
Bente Roalsvig, prosjektdirektør i Fritt Ord, mobil: 91 61 33 40


DE 16 UTVALGTE BLOGGPROSJEKTENE ER:

NYETABLERINGER

Walid al-Kubaisi
Blogg: For de sekulære muslimer (www.opplystemuslimer.no)

Innvilget støtte: kr 310 000
Bloggen vil bli etablert i januar 2011.
Walid al-Kubaisi om prosjektet: ”Sekulære og liberale muslimer får en marginal plass; de er marginalisert til tross for at de utgjør majoriteten av den muslimske minoriteten! Denne sekulære majoritet er like bekymret for framtiden dersom islamistene vil få dominere debatten og blir representanter for hele den muslimske minoriteten. Å religionisere minoriteten, har samme funksjon som å spre fordommer, motstand mot muslimer og rasisme. I et sekularisert Europa er det nesten historie at religion dominerer politikk og er grunnlag for vurdering av borgere. Det er dette som skjer daglig i Oslo, og som gjør seg gradvis gjeldende.

Debatten som kjøres i media er selektiv og smal. Den er preget av sterke følelser og lite kunnskap. Den er kontrollert av kulturrelativistiske holdninger som gjennomsyrer offentligheten og mediearbeidere. Den har som mål å bekjempe rasisme, på bekostning av fakta og informasjon. Derfor blir debatten et uttrykk for nordmenns antirasistiske følelser og toleranse. Mens debatten burde endre forholdene til å støtte mer integrering.

Det vi vil gjøre, er ikke å begrense bloggen til debatten om islam, slik media hittil har benyttet muslimer. Nei, vi vil engasjere oss i samfunnsdebatten om norske forhold.”


Anders Sømme Hammer
Blogg: Afghanistanbloggen (andershammer.com)
Innvilget støtte: kr 220 000
Bloggen vil bli etablert i november 2010.
Anders Sømme Hammer om prosjektet: ”Jeg har siden juni 2007 bodd og arbeidet i Afghanistan som frilansjournalist. Det føles viktig å bo og arbeide i Afghanistan. Rundt 80 prosent av henvendelsene til meg fra norske medier har kommet i forbindelse med at norske soldater er blitt skadd eller drept. Da ringes jeg ned av redaksjoner som ønsker å få tilstedeværelse og skildringer av sorgen. Det er forståelig, men det bidrar i liten grad til å forklare hva som skjer i Afghanistan. Når flaggene henger på halv stang i militærleirene, virker det ufølsomt å komme med kritiske spørsmål. Men det er denne dekningen som i stor grad blir prioritert. Det legges svært få ressurser i uavhengig rapportering fra Afghanistan resten av året. Lidelsene og problemene og livet forøvrig for lokalbefolkningen blir underkommunisert. Det fører til at vi i Norge i liten grad får høre perspektiver som kan være med på å forklare hvorfor det ikke går bra i Afghanistan, og hvorfor krigen ikke har ført til fred.

I og med at jeg skal fortsette å bo i Afghanistan, har jeg lyst til å publisere fortløpende det jeg blir fortalt, ser og tenker om krigen og utviklingen forøvrig nå som landet er inne i sin mest dramatiske periode siden 2001. Ved å opprette en blogg ønsker jeg jevnlig å dekke krigen slik den oppleves når du ikke reiser sammen med soldater. Jeg vil skrive om livene til sivile afghanere og mine egne erfaringer. Og jeg vil drøfte konsekvensene av den pågående krigføringen, og forskjellen mellom hvordan krigen oppleves i Afghanistan og slik den framstilles i Norge.”


Elisabeth Breien Ellingsen
Blogg: Politisk bloggportal, Bloggeriet (bloggeriet.no)
Innvilget støtte: kr 300 000
Bloggen vil bli etablert i januar 2011.
Elisabeth Breien Ellingsen om prosjektet: ”Det trengs en pilot som kan vise vei til blogger som tar opp samfunnsspørsmål og som genererer en god debatt. Jeg ønsker å skape en bloggportal som viser veien til alle de gode bloggene som skrives. Hensikten er at flere stemmer skal bli synlige, og at leserne skal få en veiviser inn i bloggsfæren.

Hensikten er å sette søkelyset på temaer som andre medier ikke fokuserer på. Spesielt i valgåret 2011 er dette viktig og interessant. Vi har en ny medievirkelighet som ikke gjenspeiles i annet enn fragmenterte bloggsfærer. Mange følger bloggere de finner interessante, og mange havner tilfeldig i blogger via bloggernes linking under artikler på nettavisene. Likevel mangler bloggerne et forum der bloggen deres blir vist frem til nye lesere. Jeg mener at tematisk redigering av en bloggportal er veien å gå.”


Morten Øverbye og Jan Thoresen
Blogg: Nyhetsblogg (desk.no)
Innvilget støtte: kr 500 000
Bloggen etableres i januar 2011.
Morten Øverbye og Jan Thoresen om prosjektet: ”Fra nettavisenes debattgrupper er det vår erfaring at det blant leserne alltid finnes mennesker med dyp, relevant og ofte personlig kunnskap om dagens største nyhetssaker. Ofte er deres kunnskap mer omfattende eller deres historier lengre enn det medienes format, prioriteringer og dramaturgi gir plass til.

Vi ønsker å bygge en blogg sentrert rundt personer med unik kunnskap om de største sakene i nyhetsbildet. Med hjelp av journalistiske arbeidsmetoder og ny teknologi vil vi demokratisere og åpne opp samfunnsdebatten for flere stemmer. Bloggen skal være et sted der alle kan delta gjennom blogginnlegg og åpne debatter.

Hver dag vil vi aktivt hente inn personer med unik personlig kunnskap om dagens viktigste hendelser. Dette kan være mennesker som allerede er sentrale i dagens største nyhetssaker, og som er sitert i avisenes førstesideoppslag. Vi ønsker å gi disse en mulighet til å utdype sine standpunkter ved å fortelle sine historier uredigert og uten plassbegrensninger. Vi vil aktivt jobbe sammen med dem for å sikre at de veiledes i vinklinger og skriving når det er nødvendig. Ved å aktivt gi kildene til dagens førstesideoppslag mulighet til å utdype standpunkter og fortelle sine versjoner av historien, vil vi fungere som et supplement og et korrektiv til de store medienes dramaturgi.”


Mette Lindbæk
Blogg: Kina (kinablogg.com)
Innvilget støtte: kr 92 500
Bloggen vil bli etablert i desember 2010.
Mette Lindbæk om prosjektet: ”Interessen for Kina og den voldsomme utviklingen og økonomiske veksten er betydelig. Det er allerede mye informasjon om denne utviklingen, men min oppfatning er at Sør-Kina er et mer ubeskrevet blad, og regionen er lite kjent i Norge.

Åpenheten og den liberale tankegangen gjør regionen mer mottakelig for nytenking og endringer, og det er svært interessant å observere hvordan Sør-Kina fungerer som et ’testlaboratorium’ for både politiske og økonomiske reformer for resten av Kina. De kinesiske myndighetene har ved flere anledninger valgt å teste ut ny politikk og økonomiske reformer i et avgrenset område for så eventuelt å spre det videre ut i landet. Sør-Kina er et slikt område, som en pionèr å regne for de fleste utviklingstrekk i dette gigantiske landet.

Med denne bloggen ønsker jeg å skape enda større interesse for Kina generelt og Sør-Kina spesielt. Den vil være meningsbærende i den form at jeg lever i Kina og selv observerer samfunnet på nært hold, og med en utenforståendes sine øyne. I tillegg til en generell norsk målgruppe håper jeg bloggen kan være interessant for blant annet journalister og andre som har Kina om arbeidsfelt, blant annet norske bedrifter.”


Hanne Tråsdahl og Marte Solbakken
Blogg: Epleslang – etisk forbruk og vegetarianisme (ekstremtbra.blogspot.com)
Innvilget støtte: kr 50 000
Bloggen vil bli etablert i november 2010.
Hanne Tråsdahl og Marte Solbakken om prosjektet: ”Bloggen skal være en vegetarisk og etisk ’feelgood-blogg’, der vi gjennom fine bilder og underholdende innlegg formidler et budskap om at det går an å leve vegetarisk og bærekraftig, selv som ung og moteinteressert. Vi vil dele oppskrifter og opplevelser og teste produkter, for å vise en positiv og konkret måte å gjøre det på.

Vi ønsker å invitere til meningsbrytning, ikke ved å være en nettversjon av en debattside, men ved å rendyrke bloggen som formspråk. Vi vil rette oss spesielt inn mot unge blogglesere, og særlig mot unge jenter, et segment som dominerer bloggosfæren. Vi vil bruke den ’typiske jentebloggens’ formspråk til å formidle et positivt ideal og til å vise at det finnes et alternativ til skruppelløst konsum. Dette innebærer en sterkt personlig stil, med mange bilder av god kvalitet.

Ved å følge andre blogger der forfatterne gir uttrykk for et klart verdigrunnlag, er vi sikre på at det vil engasjere og provosere leserne, uten at vi trenger å formulere noe manifest eller skrive leserinnlegg. Vi har stor tro på at vi gjennom å ta bloggformen på alvor, kan bidra til meningsbrytning der nettdebatter og avisdebatter ikke når fram.”


Lan Marie Nguyen Berg
Blogg: Klima – Tuvalu (klima-tuvalu.no)
Innvilget støtte: kr 80 000
Bloggen vil bli etablert i desember 2010.
Lan Marie Nguyen Berg om prosjektet: ”Bloggen min skal ta for seg klimaendringer og konsekvensene av disse på Tuvalu, en lavtliggende øystat i Stillehavet. Gjennom et opphold på øystaten fra desember 2010 til juli 2011 ønsker jeg å bidra til å øke nordmenns kunnskap om klimaendringer og hva det fører til i fattige og sårbare land som Tuvalu.

Jeg vil belyse temaet gjennom faktabaserte artikler, reportasjer og intervjuer med den lokale befolkningen. Ved å invitere noen av dem som gjestebloggere, kan de det gjelder selv fortelle om sine opplevelser og tanker og få komme ut med sine stemmer. Med en blanding av fakta, statistikk, forskning, akademisk materiale og personlige opplevelser, tekst, bilder, lyd og film, ønsker jeg å skape en blogg med lett tilgjengelig og engasjerende informasjon, med sikte på å fange flest mulige lesergrupper.

Hva tenker tuvalere om klimaendringer? Hvordan forstår de endringene rundt dem? På hvilken måte avviker dette fra nordmenns forståelse av klimaendringer? Hva vil det si å være en klimaflyktning? Hva skjer med familiene? Nettverkene? Kulturen? Språket? Hva slags internasjonal beskyttelse tilbyr vi nåværende og kommende klimaflyktninger?”


Anna Tostrup Worsley
Blogg: Helsebloggen Diagnostisert (diagnostisert.no)
Innvilget støtte: kr 80 000
Bloggen vil bli etablert i desember 2010.
Anna Tostrup Worsley om prosjektet: ”Bloggen skal dokumentere det norske helse- og trygdevesenet fra innsiden, med medvirkning både fra pasienter og behandlere, og bidra til offentlig debatt og allsidig meningsbrytning.

Hver fjerde krone i det norske statsbudsjettet går til helse, i år blir det ca. 128 milliarder kroner. Vi får sjelden høre noe konkret og saklig om hvordan det ser ut i praksis der disse pengene brukes, hvordan det er som pasient å gå gjennom behandlingssystemet og hvordan det er for helsearbeidere og saksbehandlere å jobbe i det. Historiene som kommer fram i media er som regel tragiske sykdomshistorier og sykehustabber omskrevet og forenklet i tabloidformat.

Jeg ønsker å bringe mer humor og mer provoserende og dyptgående samfunnskritikk til debatten om helsevesenet. Som en samfunnsengasjert kroniker opplever jeg at det jeg velger å kalle ’pasientifiseringsprosessen’ fratar den syke ansvar og valg til hvordan han eller hun skal leve med sin egen helse. Sykdom er en gigantisk industri der dine og mine diagnoser er inntektskilder med stor avkastning – så lenge vi forblir syke. Men hvem er egentlig interessert i at vi holder oss friske? Det burde være staten, men enn så lenge hjelper staten med å betale akutt og kronisk sykdom når den er langt framskreden – det vil si ingen hjelp til selvhjelp eller til helsefremmende og forebyggende arbeide. Dette er det samhandlingsreformen forsøker å forbedre, men med ca 78 millioner kroner budsjettert for i år – motsvarende 128 milliarder til det ’vanlige’ sykdomsfokuserte helsevesenet, spørs det hvor mye reformen kan oppnå.”


UTVIKLING AV ALLEREDE EKSISTERENDE BLOGGER

Jan Arild Snoen
Blogg: Mediekritikk (www.minerva.as)
Innvilget støtte: kr 75 000
Jan Arild Snoen om prosjektet: ”Hovedsiktemålet med mediekritikken er imidlertid ikke å påvise at journalister har en bestemt agenda, men å avsløre feil, selektiv bruk av fakta og andre kontekstuelle mangler som gir et misvisende bilde. En gjenganger i mine saker er at journalisten ikke sjekker primærkilden. En annen er at hun forholder seg ukritisk til kilden, særlig dersom kilden fremstår som velmenende og ikke-kommersiell. Noen få ganger tar jeg også opp saker jeg mener er plagiat eller i nærheten av dette. En mer vanlig kritikk er enkildejournalistikk.”


Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen
Blogg: Satirebloggen 5080.no (www.5080.no)
Innvilget støtte: kr 230 000
Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen om prosjektet: ”Det er få kanaler for satireskribenter. Hallo i Uken er den eneste rene, store formidleren av satire i Norge i dag. 5080.no ønsker å bidra til å skape et større mangfold av satiriske stemmer i norsk offentlighet gjennom å knytte til seg eksterne bidragsyterne i et fastere samarbeid. Når flere bidrar i produksjonen av innhold, vil også flere skarpe røster få ytre seg i det offentlige rom. Økonomisk støtte vil muliggjøre at nettstedet kan kommentere samfunnet oftere og mer tilpasset den nettbaserte nyhetshverdagen. 5080.no kan nå - med større bredde, både i innholdet og uttrykk – delta aktivt i meningsbrytningen.”


Maria Gjerpe
Blogg: MariasMetode (www.mariasmetode.no)
Innvilget støtte: kr 80 000
Maria Gjerpe om prosjektet: ”Bloggen får form og mening ved at jeg utforsker, reflekterer og setter ord på ulike sider av de problemstillinger og spørsmål som kan knyttes til dette at jeg er både pasient og autorisert lege. Gjennom blogging har jeg fått et annet perspektiv på helsesystemet, denne gangen fra brukernes ståsted. Underveis har jeg oppdaget at stigmatisering, psykologisering og helsepersonells møte med randsonen for egen kunnskap i samhandling med mennesker med langvarige og diffuse lidelser påfører pasientene ekstratraumer i form av skam og skyld. Jeg har valgt en posisjon der jeg kan ’snakke fritt’, noe som kan være vanskelig når man jobber i et fagfelleskap, der man må ta hensyn til karriere, nettverksbygging, eget ansettelsesforhold, aksept og godkjennelse blant kolleger.”


Ivar Johansen
Blogg: Ivar Johansens blogg (www.ivarjohansen.no)
Innvilget støtte: kr 150 000
Ivar Johansen om prosjektet: ”Svært mye av filosofien med blogg og nettengasjement er å lage en lavere terskel mellom folkevalgte og innbyggerne. Dette ved å gjøre meg selv maksimalt tilgjengelig for kontakt/henvendelser. Saker profileres, saker/utspill legges ut på ’høring’, og hele veien: det inviteres til at interesserte/fagfolk/berørte gir synspunkter – som normalt samtidig blir tilgjengelig på nett.”


Maren Agdestein, Linn Søvig og Hedvig Myklebust
Blogg: Restart revolusjon – hva har dataspill med samfunnskritikk å gjøre? (spillpikene.no)
Innvilget støtte: kr 62 500
Maren Agdestein, Linn Søvig og Hedvig Myklebust om prosjektet: ”Spillpikene blogger om spill, spillforskning og spillkultur. Det har vært et mål å tilby et alternativ til overfloden av hype-nyheter i andre spilljournalistiske medier, og å fremme et alternativ til spilljournalistikk som karakteriseres av bl.a. tidspress og lite fokus på spillforskning og kontekst. Med den nye serien kalt ’Restart revolusjon- hva har dataspill med samfunnskritikk å gjøre?’ vil vi spørre: Kan spill være samfunnskritiske? Hvilke eksempler på samfunnsengasjement har dataspill og dataspillkultur frembragt?”


Pål Hivand
Blogg: Ad:varsel – en blogg om varsling (www.advarsel.no)
Innvilget støtte: kr 100 000
Pål Hivand om prosjektet: ”Arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling spesielt vil bli et stadig mer aktuelt tema etter hvert som framveksten av sosiale medier tvinger virksomheter og myndigheter til å tenke kommunikasjon på nye måter. Ad:varsels oppdrag vil generelt være å rette søkelys på varsling og arbeidstakeres ytringsfrihet, med spesielt fokus på å få styrket loven slik at den gir bedre og klarere vern av varslere. Samtidig bør det være et mål å få etablert en ombudsordning som både kan beskytte varslere mot represalier og usynliggjøring, og den varslede (person eller institusjon) mot urettmessige angrep under beskyttelse av varslerinstituttet.”


Forening for masterformidling – Anne Aaby
Blogg: Masterbloggen (masterbloggen.no)
Innvilget støtte: kr 100 000
Forening for masterformidling – Anne Aaby – om prosjektet: ”Masterbloggen utfordrer ikke bare studenten selv, men også universitetene og læringsinstitusjonene som får sine ’produkter’ belyst i offentligheten. På lang sikt kan vi bidra til å utfordre rollene som finnes i akademia der veiledere og ansatte ved institusjonene er eneste premissleverandør og dermed sitter med mye kunnskapsmakt, i forhold til studenten og samfunnet for øvrig. På sikt kan man tenke seg Masterbloggen som en arena for et ordskifte mellom student og sensor, sensor og samfunnet eller student og leser.”


Roar Sørensen og Else Berit Kristiansen
Blogg: Litteraturbloggen (litteraturbloggen.com)
Innvilget støtte: kr 70 000
Roar Sørensen og Else Berit Kristiansen om prosjektet: ”Litteraturbloggen ønsker å være et nettsted der forfattere, journalister, skribenter og boklesere kan møtes og diskutere litteratur og aktuelle samfunnsspørsmål. Bloggen tilbyr både etablerte forfattere og upubliserte skribenter å legge ut stoff (dikt, romanutdrag, kapitler, essayer, osv.) og få innleggene kommentert av kolleger og litteraturinteresserte mennesker.”