Aktuelt

Misvisende om Fritt Ord og Litteraturhuset

 image

I forbindelse med videreføringen av Litteraturhuset i Oslo er det flere ganger dukket opp påstander om at Fritt Ords styre skulle ha forutsatt at Litteraturhuset fra 2014 skulle «stå på egne ben», i betydningen greie seg uten offentlig støtte.

Da det tidlig ble klart at Litteraturhuset åpenbart fylte et behov som fast litterær møteplass og debattarena, sto det for oss som vesentlig at ulike parter – private så vel som offentlige – gikk sammen om å sikre en langsiktig virksomhet for denne vitale allmennyttige institusjonen. For å stimulere til dette gikk Fritt Ord i februar i år inn med et nytt tilsagn om en videreført støtte for ytterligere syv år med tre millioner årlig. Vi har utfordret private sponsorer, stat og kommune til å bidra langsiktig.

På nært hold har Fritt Ord vært vitne til at Litteraturhusets styre og ledelse i flere år har arbeidet systematisk og iherdig for å legge et solid, fremtidsrettet grunnlag for virksomheten. Egeninntektene fra salg, utleie og sponsorstøtte har hele tiden vært økende, og utgjør nå 19 millioner kroner årlig. Men en kulturinstitusjon med et så omfattende og krevende program som Litteraturhuset kan ikke leve av markedet alene. En kombinert privat-offentlig finansiering er det som sikrer Litteraturhusets fulle uavhengighet og frie programvirksomhet i det lange løp.


Francis Sejersted
Tidligere styreleder i Fritt Ord

Georg Fredrik Rieber-Mohn
Styreleder i Fritt Ord


Nominasjoner av journalister og medier i Russland og Øst-Europa

 image

Fritt Ord og ZEIT-Stiftung ønsker nominasjoner av journalister, bloggere, aviser og internettmedier til våre pressepriser for 2015.

Presseprisene vil gå til journalister og medier i Russland, Ukraina, Hviterussland, Aserbajdsjan, Georgia og Armenia.

Fristen for å sende inn nominasjoner for 2015 er 10. november 2014.

Journalistene og mediene som foreslås må engasjere seg for demokrati, internasjonal forståelse og ytringsfrihet. Forslagene bør inneholde en vurdering av journalistene og mediene, og avis- eller artikkeleksemplarer bør være med.


Fremtidens Norge

 image

Polyteknisk Forening og Fritt Ord inviterer til tre debattmøter i Litteraturhuset under tittelen "Fremtidens Norge". Møtene holdes på tirsdagene 7., 14. og 21. oktober 2014 i Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Forhåndspåmelding på nettstedet til Polyteknisk Forening.

Er Norge rustet for fremtiden? Toppolitikere, forskere og næringslivsledere samles for å belyse spørsmålet fra tre vinkler: fremtidens kunnskapsmiljø, fremtidens infrastruktur og fremtidens bærekraft.

PROGRAM:

Tirsdag 7. oktober, kl. 18.00–20.00
FREMTIDENS KUNNSKAPSMILJØ


Les mer >


Fritt Ords studentstipend 2014-2015

 image

I samarbeid med en rekke norske universiteter og høyskoler lyser Fritt Ord ut stipender for studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor felter som menneskerettigheter, journalistikk, ytringsfrihet og demokratiutvikling.

Stipendene er på inntil kr 50 000. Søknadsfrist 15. september eller 1. oktober, avhengig av lærested.

Selve utlysningstekstene ligger på nettsidene til de respektive institusjonene, og søknadene sendes direkte til de aktuelle instituttene.

Se denne oversikten for informasjon om hvilke læresteder som er med på ordningen.


To foredrag om antikken

 image

Fritt Ord inviterer til to foredrag om antikken, onsdag 17. september kl. 19.00-21.00, hos Fritt Ord, Uranienborgveien 2, Oslo.

KNUT ØDEGÅRD
Den antikke arven – hvorfor er den aktuell?

Det gamle Hellas og Roma utprøvde samfunnsformer som har fått avgjørende betydning for ettertiden, når det gjelder politiske begreper, styresett og kulturtradisjoner. Heller ikke for oss i Nord-Europa er de gamle grekere og romere til å komme utenom. La oss se på den antikke verden som en kilde til inspirasjon, dannelse og dypere kunnskap om hva det vil si å være menneske.

THEA SELLIAAS THORSEN
Det frie ord og den klassiske litteraturen

Kampen om det frie ord fantes allerede i antikken; både under demokratiske og diktatoriske styresett kunne det være vanskelig å få sagt sin mening. Denne kampen gjenfinner vi også i klassisk litteratur, i mange former og forkledninger. Hvorfor er den klassiske litteraturen av så avgjørende betydning for det frie ordet i dag?

Les mer >


Ytringsfriheten i Norge – holdninger og erfaringer i befolkningen

 image

Forskerne i prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» har kartlagt det norske folks erfaringer med ytringsfrihet, og resultatene presenteres i dag.

Høsten 2013 og våren 2014 gjennomførte prosjektet flere spørreundersøkelser om den norske befolkningens holdninger til – og erfaringer med – ytringsfrihet, både den etniske majoritets- og minoritetsbefolkningen. Også journalister, forfattere og billedkunstnere ble spurt om sitt syn på ytringsfrihetens vilkår. Rapporten «Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen» inneholder resultater fra disse undersøkelsene.

Last ned hele rapporten her (.pdf)
NB: revidert versjon her (.pdf). Denne versjonen har en oppdatert beskrivelse av undersøkelsen (se punkt 9.2. - detaljer om befolkningsundersøkelsen).

Les også kronikken «Ytringsfrihet – men ikke om jobben» (basert på hovedfunn fra undersøkelsen).

Les mer >


Rapportlansering: Status for ytringsfriheten i Norge – resultater fra befolkningsundersøkelsen

 image

Hvordan står det til med ytringsfriheten sett fra befolkningens ståsted? Oppfattes ytringsfrihet som en viktig verdi målt opp mot andre hensyn? Hvilke erfaringer har befolkningen med ytringsfrihet – i det offentlige rommet og på arbeidsplassen? Og hvordan ser vi på medienes rolle som infrastruktur for ytringsfriheten?

Prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt» undersøker holdninger til og erfaringer med ytringsfriheten i Norge i ulike befolkningsgrupper og på ulike arenaer.

Vinteren 2013 gjennomførte prosjektet to spørreundersøkelser om holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i majoritetsbefolkningen og blant ikke-vestlige innvandrere og etterkommere.

3. september kl. 09.00–12.10 arrangeres det seminar i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien i Oslo.

Her presenteres noen av funnene fra undersøkelsene, og det vil være mulig å stille spørsmål til forskerne.

Program:

Les mer >


Søknader

Søknadsveiledning

Frister og generell informasjon

Søknadssenter

Lever søknad, utbetaling av støtte, rapportering

Prosjektstøtte – eksempler

To priser til DRONE under BIFF 2014
image

Vi gratulerer regissør Tonje Hessen Schei, Flimmer Film og resten av teamet bak dokumentarfilmen DRONE med to priser under Bergen Internasjonale Filmfestival. Den ble kåret til beste menneskerettighetsfilm på Checkpointsprogrammet og til beste norske dokumentar. DRONE setter søkelyset på bruken av moderne droner og de menneskelige konsekvensene av denne typen krigføring.

Fritt Ord har støttet utvikling, produksjon og langversjon av DRONE med til sammen kr 500 000, og arrangerte i april 2014 en eksklusiv før-premiere av filmen - med påfølgende samtale med eksperter og hovedpersonene fra filmen, inklusivt tidligere dronepilot Brandon Bryant, bistandsadvokat for droneofre Mirza Shahzad Akbar, professor Paul Schulte, regissør Tonje Hessen Schei og journalist Chris Woods.

Støtte til teaterprosjekter
image

Det er fem teateroppsetninger blant de nær 70 prosjektene som mottok støtte i Fritt Ords tildelingsrunde i september 2014. Buggetekst fikk kr 60 000 til utvikling av stykket "Hjelperne" om norsk bistandsarbeid, mens Cecilie Lundsholt mottok kr 50 000 til manusutvikling for oppsetningen "Industrieventyret i Tyssedal". Det ble bevilget kr 40 000 til det sørsamiske Åarjelhsaemien Teatere og stykket "Hijven Hov, Ylva!" om rovviltpolitikk, og kr 40 000 til Øyonns forestilling "Svartebokprestens katekismus". Jon Tombre fikk kr 50 000 til en oppsetning av Arthur Millers "Heksejakt", et samarbeid mellom Teatret Vårt i Molde og Fagerlia videregående skole i Ålesund.

Oversikten over Fritt Ords bevilgninger i september 2014 er publisert.

Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948-89
image

Filmen "Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948–89” er nå lagt ut på Vimeo. [lenke] Kontakt produsentene for tilgang til videoen: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

"Gompen og andre beretninger om overvåking i Norge 1948–89” er en film fra en iscenesatt høring om overvåking av meningsavvikere under den kalde krigen. Resultatet er en collage av utvalgte beretninger og vitnesbyrd.

Regissør er Lene Berg, og produsent er Studio Fjordholm.

Fritt Ord har støttet filmen med kr 300 000 i 2013.

Southbound
image

Den Fritt Ord-støttede fotoboken "Southbound" av Knut Egil Wang har i det siste blitt presentert i flotte oppslag i en rekke medier: på The New Yorkers fotoblog Photo Booth [lenke], Slate.coms fotoblog Behold [lenke], Feature Shoot [lenke], American Photo [lenke] og i magasinet D2. Boken utforsker begrepet "Syden", og består av bilder fra typiske charterferiedestinasjoner som Kypros, Kanariøyene, Spania og Thailand. Den er utgitt på det svenske forlaget Journal.

Fritt Ord har gitt prosjektstøtte på kr 390 000 i 2007 og bokstøtte på kr 75 000 i 2011.

Knut Egil Wang er en av deltakerne i prosjektet Norwegian Journal of Photography.

Demokratifestivalen 2014
image

Tre tidligere statsministere og seks vinnere av Fritt Ords pris kommer til Demokratifestivalen på Eidsvoll lørdag 13.september. Det er klart for nok en storsatsing i jubileumsåret for Grunnloven.

Når seks Fritt Ord-prisvinnere møtes på samme scene, kan det ligge det an til Grunnlovsjubileets viktigste samtale: «Ytringsfrihetens pris». Per Fugelli, Abid Raja, Anne Sender, Nina Karin Monsen, Anders Sømme Hammer og Bushra Ishaq skal samtale om ytringsfrihetens vilkår og ytringsfrihetens omkostninger

Fritt Ord har støttet Demokratifestivalen med kr 50 000.